Każdego roku każdego, kto obchodzi święta Bożego Narodzenia, nurtuje jedno pytanie: dlaczego otwieramy prezenty w Wigilię?

Odwiedziny Mikołaja 24 czy 25 grudnia?

W rzeczywistości najważniejszym dniem w okresie świąt Bożego Narodzenia jest 25 grudnia, jednak (w mniemaniu dzieci) najistotniejsza część ma miejsce dzień wcześniej, w Wigilię. Otwieranie prezentów, bowiem właśnie o ów tradycję chodzi, otwiera się w Polsce 24 grudnia. Jest to jednak zwyczaj odmienny między innymi w stosunku do Wielkiej Brytanii, gdzie prezentami rodzina obdarowuje się właśnie w pierwszy dzień świąt. Na pytanie zatem „kiedy, bądź też dlaczego otwieramy prezenty w Wigilię?”, ciężko jest odpowiedzieć ot tak.

Prezenty w trakcie wieczerzy wigilijnej

Co roku, wieczór wigilijny jest czasem, który spędza się z rodziną, dzieli opłatkiem i spożywa tradycyjnych dwanaście dań. Kolejnym zwyczajem jest właśnie wręczanie prezentów. Na podarunki jednak najbardziej czekają najmłodsi członkowie. Choć jest to najmłodsza tradycja wigilijna w Polsce, to jednak obecnie cieszy się dużą popularnością. Rozpowszechniła się ona w dziewiętnastym wieku.

Dlaczego otwieramy prezenty w Wigilię?

Wbrew pozorom, wręczanie prezentów jest znane właściwie od zawsze. Dary są przekazywane od początku istnienia człowieka i stanowią one jeden z podstawowych elementów ludzkiej kultury. Prezenty daje się bezinteresownie, z życzliwości i uśmiechem. Tradycja otwierania prezentów w 24 grudnia w Polsce pojawiła się dopiero w dziewiętnastym wieku, jednak początkowo miała miejsce tylko i wyłącznie na dworach oraz w domach mieszczańskich. Na wsi oraz klasie chłopskiej zwyczaj ten nie istniał. Na samym początku dary występowały w charakterze pierników, orzechów oraz jabłek. Dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku, prezenty stały się bardziej powszechne w rodzinach uboższych.

Poniekąd – zgodnie z historią człowieczeństwa – im ważniejsza była dana osoba, tym więcej prezentów dostawała. W pewnym sensie, tradycja ta wciąż pozostała, bowiem to właśnie dzieci dostają najwięcej darów i – tym samym – są najważniejsze dla najbliższych.

Choć prezenty są zwyczajem bardzo popularnym w wielu miejscach – zarówno w Polsce, jak i na świecie, to jednak czas ich przekazywania może się różnić w zależności od danego kraju.

Reasumując oraz odpowiadając na pytanie: dlaczego otwieramy prezenty w Wigilię, należy odpowiedzieć krótko. Wszystko ma podłoże kulturalne, które oznacza między innymi życzliwość, sympatię, a także miłość do najbliższych osób.

Kto przynosi prezenty w Polsce?

Choć prezenty w całej Polsce są przekazywane dokładnie 24 grudnia, po połamaniu opłatkiem, wigilijnej wieczerzy składającej się z dwunastu potraw oraz modlitwie, to jednak przynoszą je odmienne postacie. Zazwyczaj w centralnej Polsce podarunki są dziełem Świętego Mikołaja, na Pomorzu – Gwiazdy, a Warmii i Mazurach białego konika szemla. Na Wielkopolsce z kolei cichym bohaterem najmłodszych jest Aniołek, a na terenie Górnego Śląska dzieci wierzą, iż ich prezenty przynosi Dzieciątko Jezus.